400 KM Top Times

Overall Male

16 Bai Bin 92:26:15
16 Alfie Pearce-Higgins 94:27:28
16 Gu Xibo 99:00:04
16 Gong Mingcheng 101:50:43
16 Chen Xuejun 102:17:12
16 Zhang Dong 103:51:00
16 Clement Dumont 104:55:47
16 Chor Kin Law 105:31:38
16 Liu Jinbiao 108:20:06
16 Pavel Paloncy 110:21:39

Overall Female

16 Veronique Messina 125:37:41

<20 Male

<20 Female

20-29 Male

20-29 Female

30-39 Male

30-39 Female

40-49 Male

16 Harvey Lewis 120:43:34

40-49 Female

50-59 Male

50-59 Female

60-69 Male

60-69 Female

70+ Male

70+ Female

Freaky Creeky 50 & 100
  • Sep 19, 2020
  • Vernon, BC
50 KM 100 KM