50 Mile Top Times

<20 Male

<20 Female

60-69 Female

19 Karen Hodges 13:47:15
19 Chau Smith 17:10:05

70+ Male

19 Dick Canterbury 14:37:51

70+ Female

Outlaw 100 Oklahoma
  • Feb 15, 2020
  • Wilburton, OK
50 Miles 100 Miles 135 Miles