Kathy Smith (F)

Kathy Smith (54)

2018
Iron Mountain 6:49:47
2017
Iron Mountain 11:09:03
2016
The Pistol Ultra Run 25:04:06
The Barkley Fall Classic 12:12:48
Iron Mountain 10:59:40
2015
Lookout Mountain 9:45:07
The Barkley Fall Classic 11:26:26
Iron Mountain 10:42:03
2014
Cumberland Trail 7:44:00
The Barkley Fall Classic 8:56:16
2013
Pinhoti 24:28:54
Palo Duro 7:31:43
The Dirt Circuit 61.95
2012
Lookout Mountain 9:08:48
Rocky Raccoon 50k/25k 7:22:04
Cumberland Trail 5:45:00
The Georgia Jewel 24:24:29
2011
Lookout Mountain 11:14:19
Cumberland Trail 6:57:58
Norris Dam Hard Trail Race 6:22:45
2010
Texas Trails 7:04:00
Pine Mountain Trail Run 8:53:38
Palo Duro 7:41:42
Rock/Creek StumpJump 50K 7:15:36

Kathy Smith (55)

2018
Marquette Trail 7:41:50

Kathy Smith (53)

2017
Vermont 100 27:34:46
2016
Holston River Endurance Challenge 30
The Pistol Ultra Run 21:14:20
2015
Holston River Endurance Challenge 100.5
The Pistol Ultra Run 18:57:25
2014
C&O Canal 100 19:20:42
2013
The Georgia Death Race 15:17:21
The Pistol Ultra Run 17:03:14
2012
Double Top 100 27:55:00
Tsali Frosty Foot 5:05:59
2011
Chattanooga Mountains Stage Race 12:18:56
Hells Hills 7:29:59

Kathy Smith (60)

1996
McKenzie River Trail Run 13:00:00
1993
Vermont 100 27:20:54

Kathy Smith (65)

1993
Quicksilver 11:24:39
1992
Quicksilver 7:14:08

Kathy Smith (Unknown Age)

2018
Zion 100 16:28:41
2016
Norris Dam Hard Trail Race 7:00:15
2015
Norris Dam Hard Trail Race 14:04:26
2012
Norris Dam Hard Trail Race 5:41:18
2010
Oak Mountain 7:09:10

Recent Results