Mark Lantz (M54)

Race Date Distance Result Overall
2017
Western States 06/24/17 100 Miles 27:29:11 126
Silver State 05/20/17 50 Miles 8:49:55 7
American River 04/01/17 50 Miles 7:48:55 13
Ruck A Chuck 50k 03/18/17 50 KM 5:22:40 13
2015
Western States 06/27/15 100 Miles 20:11:33 28
Silver State 05/16/15 50 Miles 8:58:49 10
American River 04/04/15 50 Miles 7:26:08 11
2014
Western States 06/28/14 100 Miles 19:36:52 33
Miwok 05/03/14 100 KM 10:48:09 20
2013
Western States 06/29/13 100 Miles 21:28:44 36
Silver State 05/18/13 50 Miles 7:37:39 4
Miwok 05/04/13 60 KM 6:09:57 26
American River 04/06/13 50 Miles 6:52:06 5
2012
Western States 06/23/12 100 Miles 17:50:33 20
Silver State 05/19/12 50 Miles 7:50:47 3
American River 04/07/12 50 Miles 6:42:34 12
Way Too Cool 03/10/12 50 KM 3:55:32 16
2011
Western States 06/25/11 100 Miles 17:19:14 15
Miwok 05/07/11 100 KM 9:45:07 23
2010
Western States 06/26/10 100 Miles 18:54:49 17
Rucky Chucky Roundabout 03/20/10 50 KM 4:48:29 2
2009
Western States 06/27/09 100 Miles 18:45:55 10
Silver State 05/16/09 50 Miles 7:40:53 3
Miwok 05/02/09 100 KM 9:40:26 13
American River 04/04/09 50 Miles 6:40:24 12
Rucky Chucky Roundabout 03/21/09 50 KM 4:31:47 2
Way Too Cool 03/14/09 50 KM 4:19:31 33
2008
Ohlone 05/18/08 50 KM 5:42:02 9
Miwok 05/03/08 100 KM 9:10:23 8
American River 04/05/08 50 Miles 6:23:55 8
2007
Western States 06/23/07 100 Miles 23:12:03 67
Ohlone 05/20/07 50 KM 4:59:28 5
Miwok 05/05/07 100 KM 9:32:17 11
American River 04/14/07 50 Miles 6:41:33 4
Way Too Cool 03/10/07 50 KM 4:08:22 19
2006
Western States 06/24/06 100 Miles 22:24:03 23
Ohlone 05/21/06 50 KM 5:13:33 5
Quicksilver 05/13/06 50 Miles 7:23:17 3
Miwok 05/06/06 100 KM 9:38:56 19
American River 04/01/06 50 Miles 6:48:37 6
Jed Smith 02/04/06 50 KM 3:39:23 4
2005
Helen Klein 11/05/05 50 Miles 6:39:37 6
Rio Del Lago 09/24/05 100 Miles 18:43:50 3
Tamalpa Headlands 50K 08/27/05 50 KM 4:46:44 19
Western States 06/25/05 100 Miles 19:49:58 25
Ohlone 05/22/05 50 KM 6:07:18 15
Quicksilver 05/07/05 50 Miles 8:17:20 10
American River 04/02/05 50 Miles 7:13:28 16
Rucky Chucky Roundabout 03/19/05 50 KM 4:58:42 2
Way Too Cool 03/12/05 50 KM 4:35:18 34
Jed Smith 02/05/05 50 KM 3:34:33 4
2004
American River 04/03/04 50 Miles 7:33:41 17
Rucky Chucky Roundabout 03/20/04 50 KM 5:45:53 14
Jed Smith 02/07/04 50 KM 3:45:33 5

Mark Lantz (M55)

Race Date Distance Result Overall
2016
Waldo 08/20/16 100 KM 12:38:34 10
2010
Waldo 08/21/10 100 KM 10:28:40 5
2009
Waldo 08/22/09 100 KM 10:15:49 6
2008
Sierra Nevada Endurance Run 09/27/08 52.4 Miles 7:59:08 1
Waldo 08/16/08 100 KM 10:34:16 5
White River 50 07/26/08 50 Miles 7:52:34 16
2007
Arkansas Traveller 10/06/07 100 Miles 20:01:12 5
Run on the Sly 09/02/07 50 KM 4:33:17 3
Waldo 08/19/07 100 KM 10:56:13 3
2006
Helen Klein 11/04/06 50 Miles 6:57:31 5
Sierra Nevada Endurance Run 10/01/06 52.4 Miles 8:14:15 1
Skyline 50K 08/06/06 50 KM 4:26:30 8
2005
Whiskeytown 10/29/05 50 KM 4:48:53 5
Run on the Sly 09/04/05 50 Miles 7:48:09 1
Skyline 50K 08/07/05 50 KM 4:37:44 6
2004
Helen Klein 11/06/04 50 Miles 6:41:44 4
Whiskeytown 10/23/04 50 KM 4:50:22 3
Rio Del Lago 09/18/04 100 Miles 18:55:45 2
Tamalpa Headlands 50K 08/21/04 50 KM 4:52:14 11
Skyline 50K 08/01/04 50 KM 4:18:13 2
2003
Run on the Sly 08/31/03 50 KM 5:03:21 5
Backcountry Rise Trail Run
  • Aug 29, 2020
  • Toutle, WA
50 KM